MJ Bygg og Anlegg AS

Firemannsboligene 1 C, 2056 Algarheim

Org.nr.: 912 220 842

Mobil.: +47 46 55 27 75

Banknavn: DNB Bank ASA

Bedriftskonto: 1503.38.33536

IBAN: NO96 1503 3833 536

BIC: DNBANOKKXXX